Prvá bratislavská stavebná spoločnosť ponúka a realizuje široké spektrum stavebných a rekonštrukčných prác

Realizáciu projektov ponúka s kompletným vybavením, ako je domová technika, zdravotechnika, vykurovanie, klimatizácia, meranie a regulácia. Pri riešení interiérov je možné vypracovanie projektov a vybavenie interiérov zariaďovacími predmetmi a nábytkom. To všetko v spolupráci s kvalifikovaným personálom a zmluvnými partnermi a kvalitnými značkami. Firma zabezpečuje aj konzultačnú činnosť, teda pri výbere projektov sa možno bezplatne poradiť, zabezpečuje znalecké posudky a ocenenia stavieb. Ďalšou výhodou je realizácia stavby na kľúč, teda od spracovania projektovej dokumentácie, zabezpečenia územného rozhodnutia a stavebného povolenia až po realizáciu stavebnej časti, vrátane kolaudácie.