Referencie

Polyfunkčný objekt Seberíniho
Predmetom projektu bola realizácia podhľadov a predsadených stien SDK, ktoré sme začali realizovať v prvej polovici roku 2019. V sadrokartónových konštrukciách - sadrokartónové priečky a sadrokartónové podhľady boli inštalované rozvody vody, elektriny, plynu a iných sietí. Pri realizácií stropných konštrukcií bol použitý protipožiarny sadrokartón.

Polyfunkčný objekt Seberíniho Polyfunkčný objekt Seberíniho Polyfunkčný objekt Seberíniho Polyfunkčný objekt Seberíniho Polyfunkčný objekt Seberíniho


Výrobná hala – Jasová
V druhej polovici roku 2019 naša spoločnosť realizovala kompletnú rekonštrukciu výrobnej haly v Jasovej. Predmetom projektu bola realizácia stavebných prác s cieľom zvýšenia energetickej hospodárnosti objektu. Obsahom rekonštrukcie bola výmena okien a brán, izolácia strechy, výmena strešnej krytiny a odstránenie azbestu podľa platných predpisov, výmena osvetľovacej sústavy, a tým zvýšenie svietivosti v priestoroch, montáž fotovoltaických panelov a rekonštrukcia drevoštiepkovej kotolne. Rekonštrukcia na základe energetického auditu splnila plánovaný účel a tým sme vytvorili vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov.

Výrobná hala – Jasová Výrobná hala – Jasová Výrobná hala – Jasová Výrobná hala – Jasová Výrobná hala – Jasová


ČOV Sever (Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Partizánske)
Prvá bratislavská stavebná spoločnosť s. r. o. na prelome rokov 2016 a 2017 realizovala v rámci projektu "ČOV Sever" inštaláciu meracích sond na určené miesta, prepojenie sond s prevodníkmi a osadenie držiakov meracích sond do nádrží. Spustenie meracích systémov, osadenie a oživenie automatických odberových zariadení na zber vzoriek s nastavením času vzorkovania. Podieľala sa na realizácii rekonštrukcie technologickej časti kalového hospodárstva, so zameraním na meranie a reguláciu v rámci projektu.

ČOV Sever (Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Partizánske) ČOV Sever (Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Partizánske) ČOV Sever (Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Partizánske) ČOV Sever (Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Partizánske) ČOV Sever (Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Partizánske)

Rekonštrukcia Dúcharne, ČOV SEVER – Partizánske
Na jeseň roku 2016 naša spoločnosť realizovala rekonštrukciu Dúcharne v Partizánskom. Objekt Dúcharne je súčasťou projektu čistiarne odpadových vôd (ČOV) Sever a rieši odkanalizovanie obcí a čistenie odpadových vôd regiónu hornej Nitry.

Rekonštrukcia Dúcharne, ČOV SEVER – Partizánske Rekonštrukcia Dúcharne, ČOV SEVER – Partizánske Rekonštrukcia Dúcharne, ČOV SEVER – Partizánske Rekonštrukcia Dúcharne, ČOV SEVER – Partizánske Rekonštrukcia Dúcharne, ČOV SEVER – Partizánske

Rekonštrukcia Auly v Košiciach
Predmetom projektu bola rekonštrukcia Auly ústavov SAV na Watsonovej ulici v Košiciach. Projekt sa realizoval v mesiacoch október-november 2015. Rekonštrukciou prešli: vzduchotechnika, tieniace systémy, podlahové krytiny a koberce.

Rekonštrukcia Auly v Košiciach Rekonštrukcia Auly v Košiciach Rekonštrukcia Auly v Košiciach Rekonštrukcia Auly v Košiciach Rekonštrukcia Auly v Košiciach Rekonštrukcia Auly v Košiciach

Rekonštrukcia vstupnej haly Železničnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave

Rekonštrukcia vstupnej haly Železničnej nemocnice s poliklinikou Bratislava bola zrealizovaná na jar roku 2014. Práce prebiehali za plnej prevádzky nemocnice s minimálnym dopadom na jej fungovanie ako aj s maximálnym ohľadom na pacientov a personál.

Rekonštrukcia vstupnej haly Železničnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave Rekonštrukcia vstupnej haly Železničnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave Rekonštrukcia vstupnej haly Železničnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave Rekonštrukcia vstupnej haly Železničnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave Rekonštrukcia vstupnej haly Železničnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave

Rekonštrukcia sociálnych zariadení na ZŠ Medzilaborecká (BA), Ružová dolina (BA), Kulíškova (BA) a Borodáčova (BA) - jeseň 2012
Prvá bratislavská stavebná spoločnosť na jeseň roku 2012 realizovala rekonštrukciu sociálnych zariadení na viacerých bratislavských školách. Túto zákazku sme zrealizovali v riadnom termíne a v plnej školskej prevádzke s minimálnym dopadom na proces vyučovania.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na ZŠ Medzilaborecká (BA), Ružová dolina (BA), Kulíškova (BA) a Borodáčova (BA) - jeseň 2012 Rekonštrukcia sociálnych zariadení na ZŠ Medzilaborecká (BA), Ružová dolina (BA), Kulíškova (BA) a Borodáčova (BA) - jeseň 2012 Rekonštrukcia sociálnych zariadení na ZŠ Medzilaborecká (BA), Ružová dolina (BA), Kulíškova (BA) a Borodáčova (BA) - jeseň 2012 Rekonštrukcia sociálnych zariadení na ZŠ Medzilaborecká (BA), Ružová dolina (BA), Kulíškova (BA) a Borodáčova (BA) - jeseň 2012 Rekonštrukcia sociálnych zariadení na ZŠ Medzilaborecká (BA), Ružová dolina (BA), Kulíškova (BA) a Borodáčova (BA) - jeseň 2012

Rekultivácia skládky komunálneho odpadu pri meste HNÚŠŤA.
Napriek technickej náročnosti celého projektu vzhľadom na vysokú mieru narušenia pôdnej stability a ekosystému sa našej spoločnosti podarilo odborným prístupom v relatívne krátkom čase odstrániť vzniknuté negatívne zásahy do prostredia a pripraviť skládku na bezporuchovú prevádzku, ktorá zodpovedá najprísnejším požiadavkám na ochranu životného prostredia a z vizuálneho hľadiska rešpektuje osobitný ráz danej lokality
Pred realizáciou Tvarovanie skládky Realizácia odplyňovacej vrstvy Navážka ílovitej vrstvy a zapracovanie ílovitého tesnenia Finálne tvarovanie ílovitého tesnenia

Mezonetové byty na Bjornsonovej 13
Mezonetové byty na Bjornsonovej 13 Mezonetové byty na Bjornsonovej 13 Mezonetové byty na Bjornsonovej 13 Mezonetové byty na Bjornsonovej 13

Stavba rodinného domu v Modre
Stavba rodinného domu v Modre Stavba rodinného domu v Modre Stavba rodinného domu v Modre

Stavba rodinného domu v Ivanke pri Dunaji
Stavba rodinného domu v Ivanke pri Dunaji Stavba rodinného domu v Ivanke pri Dunaji Stavba rodinného domu v Ivanke pri Dunaji

Rekonštrukcia bytu na Wilsonovej ulici
Rekonštrukcia bytu na Wilsonovej ulici Rekonštrukcia bytu na Wilsonovej ulici Rekonštrukcia bytu na Wilsonovej ulici

Najvýznamnejší partneri

Najvýznamnejší partneri   Najvýznamnejší partneri

Najvýznamnejší partneri   Najvýznamnejší partneri