Profil Spoločnosti

Prvá bratislavská stavebná spoločnosť vznikla a zaoberá sa realizáciou stavebnej činnosti od roku 2004. Stala sa stabilnou konkurencieschopnou spoločnosťou so stálym skúseným personálom a získala všetky potrebné oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti. Svojim zákazníkom ponúka široké spektrum stavebných prác a osobnú starostlivosť spolu so zabezpečením kvalitných výrobkov a modernej techniky. Vyznačuje sa priaznivými cenovými ponukami, kvalitou vykonaných prác a dodržiavaním dohodnutých podmienok a termínov.