Kontakty

Sídlo firmy:
Prvá bratislavská stavebná spoločnosť, s. r. o.
Špitálska 10
811 08, Bratislava
ICO: 35883006
DIC: 2022087276
ICDPH: SK2022087276

tel.: 0905 700 170

Kontakty:

Mgr. Ingrid Ivančíková
ekonomická riaditeľka
ivancikova@prvabratislavska.sk

Marián Hesterényi
výrobný riaditeľ
hesterenyi@prvabratislavska.sk

Jarolím Piterka
stavbyvedúci pre oblasť Topoľčany a okolie
piterka@prvabratislavska.sk

Kancelária
office@prvabratislavska.sk