Kontakty

Sídlo firmy:
Prvá bratislavská stavebná spoločnosť, s. r. o.
Špitálska 10
811 08, Bratislava
ICO: 35883006
DIC: 2022087276
ICDPH: SK2022087276

tel.: 0905 700 170

Kontakty:

Mgr. Ingrid Ivančíková
ekonomická riaditeľka
ivancikova@prvabratislavska.sk

Vladimír Rajtár
výrobný riaditeľ
rajtar@prvabratislavska.sk

Kancelária
office@prvabratislavska.sk