Aktuality

Polyfunkčný objekt Seberíniho
Predmetom projektu bola realizácia podhľadov a predsadených stien SDK, ktoré sme začali realizovať v prvej polovici roku 2019. V sadrokartónových konštrukciách - sadrokartónové priečky a sadrokartónové podhľady boli inštalované rozvody vody, elektriny, plynu a iných sietí. Pri realizácií stropných konštrukcií bol použitý protipožiarny sadrokartón.

Polyfunkčný objekt Seberíniho Polyfunkčný objekt Seberíniho Polyfunkčný objekt Seberíniho Polyfunkčný objekt Seberíniho Polyfunkčný objekt Seberíniho


Výrobná hala – Jasová
V druhej polovici roku 2019 naša spoločnosť realizovala kompletnú rekonštrukciu výrobnej haly v Jasovej. Predmetom projektu bola realizácia stavebných prác s cieľom zvýšenia energetickej hospodárnosti objektu. Obsahom rekonštrukcie bola výmena okien a brán, izolácia strechy, výmena strešnej krytiny a odstránenie azbestu podľa platných predpisov, výmena osvetľovacej sústavy, a tým zvýšenie svietivosti v priestoroch, montáž fotovoltaických panelov a rekonštrukcia drevoštiepkovej kotolne. Rekonštrukcia na základe energetického auditu splnila plánovaný účel a tým sme vytvorili vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov.

Výrobná hala – Jasová Výrobná hala – Jasová Výrobná hala – Jasová Výrobná hala – Jasová Výrobná hala – Jasová