Aktuality:

ČOV Sever (Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Partizánske)
Prvá bratislavská stavebná spoločnosť s. r. o. na prelome rokov 2016 a 2017 realizovala v rámci projektu "ČOV Sever" inštaláciu meracích sond na určené miesta, prepojenie sond s prevodníkmi a osadenie držiakov meracích sond do nádrží. Spustenie meracích systémov, osadenie a oživenie automatických odberových zariadení na zber vzoriek s nastavením času vzorkovania. Podieľala sa na realizácii rekonštrukcie technologickej časti kalového hospodárstva, so zameraním na meranie a reguláciu v rámci projektu.
ČOV Sever (Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Partizánske) ČOV Sever (Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Partizánske) ČOV Sever (Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Partizánske) ČOV Sever (Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Partizánske) ČOV Sever (Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Partizánske)

Rekonštrukcia Dúcharne, ČOV SEVER – Partizánske
Na jeseň roku 2016 naša spoločnosť realizovala rekonštrukciu Dúcharne v Partizánskom. Objekt Dúcharne je súčasťou projektu čistiarne odpadových vôd (ČOV) Sever a rieši odkanalizovanie obcí a čistenie odpadových vôd regiónu hornej Nitry.
Rekonštrukcia Dúcharne, ČOV SEVER – Partizánske Rekonštrukcia Dúcharne, ČOV SEVER – Partizánske Rekonštrukcia Dúcharne, ČOV SEVER – Partizánske Rekonštrukcia Dúcharne, ČOV SEVER – Partizánske Rekonštrukcia Dúcharne, ČOV SEVER – Partizánske